The Hudsons

Plaats
Rotterdam

Opdrachtgever
ERA Contour en BPD Gebiedsontwikkeling

Ontwerp
2016

Bruto vloeroppervlak
29.100 m2

144 woningen en commerciele ruimte

De 19e eeuwse wijk Bospolder-Tussendijken is al decennia lang onderwerp van herstructurering. In de meer recente plannen wordt daarbij voor het eerst gestreefd naar integratie van hogere inkomensgroepen, binnen een in culturele achtergrond zeer diverse wijk.

De deelplannen Punt 2 en Schipper 2 vormen - samen met de Schipper 3 locatie - de laatste bouwvelden in de wijk die de overgang kunnen maken tussen het van oorsprong 19e eeuwse stadsdeel en het Dakpark met de nieuwe ‘Stadshavens’ van de 21e eeuw, die daarachter nog zullen verschijnen.

Met het plan wordt aansluiting gezocht bij het mozaïek van de bouwblokken dat typerend is voor de wijk Bospolder-Tussendijken. In het ontwerp zijn de twee ontwikkellocaties opgeknipt in kleinere ruimtelijke eenheden, die in hun maat, vorm en typologie een naadloos passtuk vormen op de al aanwezige bouwblokken, straten en pleinen van de wijk.

Vijf kleinere gesloten bouwblokken, elk met een eigen karakter en een zeer gedifferentieerd woonprogramma, zijn gelegen rondom een eigen binnentuin op de eerste verdieping – aangelegd bovenop de gelijkvloerse parkeervoorziening met een dik grondpakket. De buitenruimte wordt ontwerpen door CULD. Elk binnengebied heeft zijn eigen stijl en een open of gesloten structuur. 

Het resultaat is een sterk geïntegreerd ontwerp met veel doorsteken. De vijf bouwblokken geven de kans om diverse woonwensen naast elkaar te realiseren zonder dat de gewenste stedenbouwkundige samenhang onder druk komt te staan. Het model is tevens garantie voor het naar binnen halen van de groene kwaliteit van het dakpark tot diep in de wijk.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor The Hudsons. In dit project wordt het naar een hoger niveau getild door duurzaamheid volledig te integreren in het concept. De vijf bouwblokken worden zelfvoorzienend in energie, met een water-neutrale bouwenveloppe en het maximaal hergebruiken van materialen. Doordat de woningen all-electric worden uitgevoerd, zal er geen direct beroep gedaan worden op fossiele brandstoffen.

Visuals: Beeldenfabriek