Winnende tender The Hudsons!
2017.03.13
Team ERA Contour, BPD Gebiedsontwikkeling, JSA, CULD en A2STUDIO wint de tender voor de invulling van de  Hudsonstraat-locatie in Rotterdam! De 19e-eeuwse wijk Bospolder Tussendijken is al decennia lang onderwerp van herstructurering. In de meer recente plannen wordt daarbij voor het eerst gestreefd naar integratie van hogere inkomensgroepen, binnen een in culturele achtergrond zeer diverse...